Školy, ktoré chcú znížiť memorovanie a naučiť jazyky

V súčasnosti je veľký dopyt po štúdiu na prestížnych zahraničných stredných školách. Rodičia sú nadšení, že deti sa naučia jazyky a ich dieťa sa neučí len memorovaním. Aj na Slovensku však už vnikol projekt, ktorý chce ponúknuť deťom čo najviac informácií hravou formou, priniesť viac spolupráce so zahraničnými pedagógmi a cibriť jazykové schopnosti detí už v mladšom školskom veku.

Paneurópska súkromná základná škola a Paneurópska súkromná pedagogická a sociálna akadémia sa zamerajú na odstránenie neprimeranej záťaže detí spojenej s prílišným memorovaním textov. Prichádzajú tiež s novým modelom spolupráce školy, učiteľov a rodičov. Zakladatelia by teda radi ponúkli domácu alternatívu, ktorá taktiež bude mať čo ponúknuť.

Obe školy ponúkajú spojenie individuálneho prístupu, špičkových odborníkov, ale tiež široký výber krúžkov. Sú prepojené, sídlia v rovnakej budove (v Ružovej doline 29 v Bratislave) a majú spoločnú filozofiu. Škola bude ťažiť tiež z prepojenia s Fakultou psychológie Paneurópskej vysokej školy. Vďaka nemu získajú stredoškoláci prístup k špičkovým pedagógom z Fakulty psychológie PEVŠ, ale tiež k zaujímavým zahraničným prednáškam.

Primárnym poslaním a cieľom je zabezpečiť edukáciu detí na celej ich vývinovej dráhe, teda od 6 rokov do 24 rokov. Rodič, ktorý dá dieťa do základnej školy, má o jeho kvalitnú výchovu a vzdelávanie postarané a tiež je plne aktívne zaangažovaný na tomto procese. Školy v tomto komplexe škôl totiž spája jednotná filozofia a jednotné harmonické vzdelávacie, výchovné a sociálne podmienky pre rozvoj osobnosti dieťaťa, jeho mentálne zdravie, jeho spokojnosť a wellbeing v školskom prostredí,“ hovorí prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD., zástupkyňa OZ Profkreatis, zriaďovateľa oboch škôl.

Paneurópska súkromná základná škola realizuje preventívny program profesionálnej orientácie žiakov s názvom PROFTEENS, ktorý rozvíja potrebné schopnosti a zručnosti žiaka na základe jeho zistených predpokladov a rezerv. Aplikuje tiež princíp projektovej práce. Medzi novinky patrí snaha o odstránenie neprimeranej záťaže detí spojenej s prílišným memorovaním textov, obmedzenie suverénneho postavenia textu ako učebného materiálu, ale napríklad aj zníženie dôrazu na dosahovanie výkonu v prospech zaujímavosti vyučovacieho procesu a prežívania žiakov. Samozrejmosťou je orientácia na budovanie znalostí cudzích jazykov (primárne angličtina a španielčina) a malý počet žiakov v triedach zabezpečujúci plne individuálny prístup.

Paneurópska súkromná pedagogická a sociálna akadémia pripravuje svojich žiakov pre ďalšie štúdium, ale zároveň im dáva aj špecializáciu – aj bez štúdia na vysokej škole sa môže absolvent uplatniť ako sociálno-výchovný pracovník, či animátor voľného času. Napriek krátkej histórii sa PSPSA zaradila medzi najlepšie odborné stredné školy v Bratislavskom kraji (5. priečka v hodnotení podľa maturít).

Škola úzko spolupracuje s PEVŠ a jej Fakultou psychológie., Zo spolupráce vyplýva, že študenti Bc, Mgr. a PhD. štúdia si môžu v školách rozvíjať svoje odborné psychologické kompetencie a zručnosti v oblasti diagnostiky, poradenstva, prevencie v práci so žiakmi, triedami, učiteľmi, rodičmi (realizáciou preventívnych programov, prednáškami a besedami pre študentov a učiteľov), ale aj výskumu a na druhej strane stredoškolskí študenti sa môžu zúčastniť zaujímavých prednášok na jednotlivých fakultách PEVŠ, národných a medzinárodných konferencií a odborných seminárov. Ide o vynikajúce spojenie teórie a praxe.

PR článok

Zdieľajte článok
Napíšte komentár

Presvedčte sa prosím, že ste vložili všetky požadované informácie označené hviezdičkou (*) . HTML kód nie je povolený.

O nás

Portál Rodičom.sk je určený pre rodičov s deťmi. Týmto sa zameriava na širokú cieľovú skupinu jeden milión ľudí. Ponúka nielen praktické rady pri výchove detí, tehotenstve, školákoch či tínedžeroch, ale aj recepty, video návody a rady, diskusie...

Newsletter

Chcete viac skvelých článkov? Zadajte vašu adresu a pošleme vám ich...

Kontakt

Chcete sa niečo opýtať, poslať článok? Napíšte nám na: 

 

 

Na zlepšenie našich služieb používame súbory cookies. Prehliadaním web stránok súhlasíte s ich využitím. Používanie môžete odmietnuť nastavením Vášho prehliadača.