piatok, 25 december 2009 15:53

Odstriekavanie materského mlieka: rukou, odsávačkou

Napísal(a) www.nspnz.sk

Pravidelné odstriekavanie je potrebné, keď ide o predčasne narodené dieťa, alebo choré dieťa, ktoré prechodne nemôže byť dojčené, ale pre ktoré je materské mlieko veľmi dôležité. Všetky tieto situácie, keď dieťa nemôže byť dojčené, však vôbec nie sú prekážkou pri výžive materským mliekom.

Keď je novorodenec zdravý, v noci aj cez deň podľa potreby výlučne dojčený, v tom prípade pravidelné odstriekavanie nie je potrebné. Vtedy vlastne potrebné množstvo materského mlieka zabezpečuje samoregulačný mechanizmus mliekotvorby. V zásade sú indikácie na odstriekanie mlieka len dočasné a časté najmä na začiatku rozvoja mliekotvorby, keď sa prsníky nalejú, alebo za dlhšie obdobie, keď dojčiatko nemôže sať.

V každom prípade je potrebné pravidelné odstriekavanie keď ide o predčasne narodené dieťa, alebo choré dieťa, ktoré prechodne nemôže byť dojčené, ale pre ktoré je materské mlieko veľmi dôležité. Všetky tieto situácie, keď dieťa nemôže byť dojčené, však vôbec nie sú prekážkou pri výžive materským mliekom. Každá matka by sa však mala počas pobytu na šestonedelí čo najskôr po pôrode (1. – 2. deň) naučiť techniku odstriekavania rukou (v krajnom prípade pomocou odsávačky) materského mlieka, lebo sa hocikedy môžu vyskytnúť nečakané situácie, kedy ju bude potrebovať.

Odstriekavanie materského mlieka rukou
Odstriekavaniu pomocou rúk sa dáva prednosť pred použitím rôznych typov odsávačiek alebo púmp. Nie všetky mechanické pomôcky sú účinné, niektorých používanie je bolestivé. Ručné odstriekavanie nevyžaduje sterilizáciu pomôcok, je vždy „poruke“, je k dispozícii vždy a všade. Ani ekonomické hľadisko nie je zanedbateľné. Mnohé mamičky považujú odstriekavanie rukou za ľahšie a vhodnejšie akonáhle zvládnu postup ich sebadôvera sa zvýši. Toto odstriekavanie je šetrné, bez pomôcok, nevyžaduje zdroj podtlaku.
Matka by mala odstriekavať v súkromí a najlepšie po vyvolaní vylučovacieho reflexu mlieka, lebo vtedy mlieko tečie plynule a rýchle a je postačujúca aj kratšia doba na odstriekavanie. Musí dodržiavať zásady osobnej hygieny a odstriekavať hygienickým spôsobom.

Pred odstriekavaním si treba dôkladne umyť ruky mydlom a prsníky a bradavky čistou, vlažnou, najlepšie tečúcou vodou, alebo kvapkami odstriekaného mlieka. Bradavka sa nemusí dezinfikovať. Nikdy nepoužívajte na bradavky mydlo. Stačí 1 x denne sprcha, podprsenka sa mení denne, vložky do nej akonáhle sú mokré. Nádobka na zachytávanie odstriekaného materského mlieka (sklenená, ešte výhodnejšia plastová) má mať široký priemer, umytá v saponáte, opakovane vypláchnutá v horúcej vode, vyvarená (var min 5 minút).

Ako odstriekavať materské mlieko rukou
 * Seďte alebo stojte v pohodlnej polohe, jednou rukou si pridržiavajte nádobku pri prsníku, zľahka sa predkloňte.
 * Uchopte dvorec medzi palec a ukazovák nad a pod bradavkou, prstami priamo oproti sebe, akoby prsty tvorili písmeno C.
 * Miesto, kde sa opakovaním stláčaním stláčajú sínusy žľazy, je asi 3 až 4 cm od špičky bradavky, zhruba na rozhraní dvorca a kože prsníka. Vývody mliečnej žľazy sú hmatné ako struky alebo arašidy pod prstami. Snažiť sa tlačiť priamo na ne. Ostatnými prstami si prsník podopierajte, veľké prsníky je potrebné nadvihnúť.
 * Celý prsník pritláčajte zostávajúcimi prstami a dlaňou naplocho, nie príliš silným tlakom, k hrudníku.
 * Bradavku s dvorcom rytmicky stláčajte, až mlieko začne odkvapkávať. Nasmerovaním tlaku k bradavke posuniete mlieko zo sínusov von. Tento trojdobý pohyb je možné opakovať: stlačiť k hrudníku, stlačiť dvorec prsníka, posunúť – podľa možnosti v rytme sania dieťaťa. Nemalo by to byť bolestivé, keď je – ide o chybnú techniku. Nestláčajte celou plochou prstov, ale iba špičkami.
* Mlieko začne kvapkať až po viacerých stlačeniach. Keď začne pôsobiť vylučovací reflex, začne striekať pramienkami.
 * Pozícia prstov na dvorci prsníka sa má meniť, aby sa rovnomerne vyprázdnili rôzne časti prsníka.
 * Prsty by nemali bradavku vyťahovať dopredu a prerušovať dotyk s kožou, aby sa neodrela. Prsty sa majú pohybovať krúživým spôsobom, nie trením a šmýkaním, nestláčajte samotnú bradavku.
  * Jeden prsník treba odstriekavať 3-5 minút, keď zoslabne prúd mlieka, treba odstriekavať druhý, potom to znova zopakovať, ruky možno vystriedať.
  * Dostatočné odstriekavanie si vyžaduje 20-30 minút, je dôležité neodstriekavať za kratší čas, ani robiť dlhé intervaly medzi odstriekavaním, znižuje sa tým produkcia mlieka. Na druhý deň sa pokúste odstriekať o trochu viac mlieka ako v predchádzajúci deň.
  * Po odstriekavaní priložte na prsia studený obklad alebo ľad, čo prináša okamžitú úľavu (pomôže zmierniť opuch). Znova si opláchnite bradavky pod tečúcou vlažnou vodou, osušte čistým vyžehleným uterákom. Noste vhodnú podprsenku, nechajte prsníky občas odhalené.

Ako často treba odstriekavať materské mlieko?
* pre novorodenca s nízkou pôrodnou hmotnosťou matka odstriekava koľko môže, najlepšie, koľko dieťa vypije a tak často, ako by dieťa malo byť dojčené (každé 2-3 hodiny, aj v noci)
 * na zvýšenie tvorby mlieka - odstriekava každú polhodinu až hodinu niekoľko dní, v noci každé 3 hodiny
 * vytláčajte kvapky mlieka na bradavky po dojčení, odstriekavaní, po kúpeli – má to hojivý účinok
* noc: odstriekavajte každé dve hodiny, v noci si však doprajte jeden 6 hodinový interval spánku
 * v ostatných situáciách odstriekava koľko len môže a podľa možnosti tak často ako dieťa chce piť
 * ako dlho: odstriekava sa do pocitu úľavy, tak aby bola umožnená novotvorba mlieka, alebo vždy iba dokiaľ mlieko odchádza.

Dojčiaca mamička musí vedieť, že aj malé množstvá mlieka sú veľmi cenné pre zabránenie vzniku infekcie u jej dieťaťa. Ak odstriekava viac mlieka, ako dieťa potrebuje, druhú polovicu mlieka by bolo dobré odstriekavať do dvoch osobitných nádob. Dieťaťu nech ponúkne druhú polovicu mlieka najprv – dieťa tak dostane viac energeticky výdatnejšieho zadného mlieka.

Pomocné rady pri odstriekavaní materského mlieka
* Keď mamička niekde odíde, ani vtedy nemá vynechať odstriekavanie, má sa snažiť zabezpečiť si kľudné prostredie kdekoľvek sa nachádza.
 * Nakoľko prvé kvapky odstriekaného mlieka môžu byť kontaminované (od baktérií), nemajú sa použiť – s výnimkou mledziva (mliečka, ktoré sa tvorí prvé dni, je žltšie ako ďalšie mlieko).
 * Najlepšie je odstriekať mlieko do nádoby, v ktorej bude skladované, pri prelievaní do inej nádoby je riziko kontaminácie (znečistenia baktériami).
  * Pred zmrazovaním má byť v nádobke nad hladinou mlieka aspoň 2,5 cm stĺpec vzduchu. pri zmrazovaní mlieko zväčší svoj objem, nevošlo by sa do nádoby.
  * Keď je množstvo odstriekaného materského mlieka zo dňa na deň menšie, treba myslieť na to, či pravidelne a dostatočnú dobu odstriekava mamička mliečko, či pije dostatočné množstvo tekutín, či matka neužíva lieky, ktoré znižujú tvorbu mlieka.

Odsávanie materského mlieka odsávačkou:
Existuje viac druhov púmp. Ľahšie prenosné ručné pumpy majú rôznu konštrukciu, niektoré sú užitočné, iné menej. Treba venovať mimoriadnu pozornosť čistote púmp, aby sa predišlo riziku infekcie. Každá mamička, ktorá odstriekava iným spôsobom ako ručne, má mať svoju vlastnú odsávačku. Medzi najznámejšie patria:
 * elektrická odsávačka – treba použiť spočiatku nízky tlak a postupne ho zvyšovať, prvé 2-3 dni striedavo odsávať z každého prsníka, nie dlhšie ako 20 min
* odsávačka s gumovým balónikom – nie je veľmi účinná a ľahko sa znečistí baktériami
* piestová prsná pumpa ručná – je výkonnejšia, spoľahlivejšie sa čistí a sterilizuje
* menej známe je používanie plastovej prsnej mušle. Plastová prsná mušľa na zachytávanie materského mlieka je určená na:
                    - jednoduchý a pohodlný zber materského mlieka, ktoré samovoľne odkvapkáva z voľného prsníka pri dojčení alebo aj medzi dojčením,
                    - nápravu plochých až vpadnutých bradaviek (možné je použiť už v tehotenstve)
                    - plastové prsné mušle by matka nemala nosiť dlhšie, lebo v nich zostávajú bradavky vlhké a sú citlivé na kožné problémy. Dĺžku jej priloženia    treba obmedziť iba na krátku dobu počas dojčenia a odstriekavania.

Základom úspešného odstriekavania (odsávania) je vytrvalosť a trpezlivosť.
Určite prejde niekoľko dní, kým si mamička nájde vyhovujúci spôsob pre odstriekavanie a zo začiatku bude vedieť odstriekavať len malé množstvo mlieka. Každá mamička by mala poznať rozličné techniky ručného a mechanického odstriekavania a neustále skúšať.
Odstriekavanie mlieka je ľahké. Aj napriek tomu s tým má veľa mamičiek ťažkosti, ak nezvládne správnu techniku: odstriekavanie je pre ne bolestivé a málo účinné; opakovaným zlým odstriekavaním sa prsník zbytočne pohmožďuje, vznikajú modriny a odreniny.
 
Spúšťací reflex mlieka
Spúšťací reflex mlieka sa pri odstriekavaní nevybavuje tak ľahko ako pri dojčení, preto bola vyvinutá zvláštna technika, využívajúca kombináciu masáže a vyprázdňovania prsníka. Technika je jednoduchá a účinná a ako pri akejkoľvek manuálnej činnosti aj tu cvičenie prináša zručnosť.

Mlieko sa tvorí v lalôčikoch mliečnej žľazy, nepretržite steká do vývodov a hromadí sa v ich rozšírenej časti – sinuse, umiestnenej pod dvorcom v okolí bradavky. Preto pri dojčení má mať dieťa v ústach aj väčšiu časť dvorca, nie iba koniec bradavky. Krátko po priložení dieťaťa k prsníku sa ako reakcia na satie bradavky vybaví spúšťací reflex a mlieko samé odkvapkáva. Správna technika odstriekavania má čo najviac napodobniť prirodzené satie dieťaťom a odstriekavanie pomocou rúk to umožňuje, čiže pri odstriekavaní mlieko nevytláčajte z bradavky, či prsníka ale z dvorca.
Odstriekavanie je vtedy naozaj účinné, keď sa pri ňom vybaví vypudzovací reflex mlieka.

Ste dojčiaca matka, alebo jej blízka osoba a chcete jej pomôcť? Osvojte si zásady ako vyvolať vylučovací reflex mlieka:
  * pomôžte mamičke psychicky – aby si dôverovala, odstráňte všetky zdroje bolesti a úzkosti, podporte jej pozitívne myslenie a city voči dieťaťu
  * pomôžte matke prakticky, pomôžte alebo poraďte, čo má robiť
  * pomôžte jej relaxovať, má pohodlne sedieť alebo ležať, má niečo dobré teplé vypiť (nie kávu) a zjesť v pokojnom prostredí. Môže byť pri nej priateľka, alebo môže odstriekavať v skupine odstriekavajúcich mamičiek.
 * mamička si má zohrievať prsníky teplou vodou (teplý obklad, sprcha, kúpeľ)
 * svoje dieťa si má držať čo najbližšie, má sa mu prihovárať, dieťa má byť kľudné, nemalo by plakať. Keď ho nemôže držať, aspoň sa naň pozerá, alebo na jeho fotografiu
 * pomôže masáž hornej časti chrbta, krku a pliec (nadobudne pocit, že sa o ňu starajú).
* Matka sedí naklonená dopredu, položí si ramená a ruky na stôl pred seba a nechá spočinúť hlavu na ramenách. Jej odkryté prsia voľne visia. Pomocníčka masíruje chrbát po oboch stranách smerom zhora nadol, používa zavretú päsť, palec smeruje dopredu. Palcom vykonáva krúživé pohyby s jemným tlakom. Chrbát masíruje symetricky, počnúc šijou ku lopatkám 2-3 minúty
* masírujte si prsníky, začnite navrchu ľahkými krúživými pohybmi po niekoľko sekúnd
* Potom presuňte prsty nižšie. Použite iba taký slabý tlak, ktorý je príjemný. Masírujte špirálovite smerom ku dvorcu. Niektorým mamičkám pomôže jemné „rolovanie“ prsníkov smerom k bradavkám zavretou päsťou
* zľahka poklepávajte prsník od jeho obvodu až ku bradavke. Poklepávajte na bradavky a dvorec končekmi prstov
* stimulujte bradavky, stláčajte palcom a ukazovákom bradavky, prípadne ich mierne krúťte
* v predklone by mala mamička jemne natriasť prsníky a predstaviť si, že gravitácia napomáha toku mlieka.

Nie je isté, že sa reflex vybaví už v prvé dni odstriekavania, prsník nereaguje na ručné alebo mechanické odstriekavanie rovnako ako na dojčenie. Keď sa reflex vybaví, mlieko tečie pri odstriekavaní plynule a rýchle.

Prečo odstriekavať materské mlieko
Odstriekavanie je metóda, ktorou chceme dosiahnuť, aby mlieka pribúdalo a aby sa jeho nadbytok z prsníkov dostal von. Nesmieme zabúdať, že v prvom rade najúčinnejší spôsob ako to dosiahnuť je dojčenie. Samozrejme, keď to zdravotný stav dieťaťa a matky dovoľujú. A preto znova treba zdôrazniť význam dojčenia, lebo v mnohých prípadoch pri osvojení si správnej techniky dojčenia predídeme tomu, aby sme vôbec museli odstriekavať.

Keď je však mamička z akýchkoľvek dôvodov nútená materské mlieko odstriekavať, nesmie byť zúfalá, veď predsa pri odstriekavaní sa môže udržať mliekotvorba dlhé mesiace, ba môže sa aj zvýšiť. Ak mamička dlhšiu dobu a vytrvale odstriekava, prsník sa prispôsobí inému podráždeniu ako je dojčenie a tvorba mlieka sa v podstate môže vystupňovať dokedy chce. Pri správnom odstriekavaní sa mlieko tvorí ako pri dojčení.

Je mnoho situácií, pri ktorých je odstriekavanie mlieka veľmi užitočné a dôležité preto, aby umožnilo mamičke začať alebo pokračovať v dojčení. Niekedy je treba umožniť zachytenie prsníka odstriekaním mlieka už pred dojčením, prvé týždne podľa potreby odstriekavame prebytočné mlieko po dojčení. Ak dieťa nie je dojčené, treba odstriekavať častejšie, aj keď mlieko ešte nepristúpilo, jeho tvorba sa tým môže urýchliť. Mamička má vedieť, že oddialením času ďalšieho odstriekavania neušetrí mlieko.
 
Kedy odstriekavať materské mlieko
1. Pred dojčením, aby sa naliate prsníky uvoľnili a zmäkli – dieťa skôr uchopí, predchádzame tým poškodeniu bradaviek. Odstriekame trocha mlieka, bradavky mierne palcom a ukazovákom povyťahujeme. Ak sa bradavka dostatočne nevyklenie, zvážte, či treba nasadiť klobúčik. Používanie klobúčika treba obmedziť na krátke prechodné obdobie.

2. Pred dojčením odstriekame trocha mlieka priamo do úst dieťaťa, dieťa sa ukľudní, prestane plakať, skôr uchopí.

3. Po dojčení, aby prebytočné mlieko nezostalo v prsníkoch a nevyvolalo zápal. Prebytočné mlieko sa môže vytvárať aj vtedy, keď matka privčas odoberie dieťa od prvého prsníka a priloží ho k druhému.

4. Keď dieťa odmieta dojčenie, občas iba z jedného prsníka, v prípadoch, keď problém s prsníkom postihuje jednu stranu viac ako druhú – odmietnutý prsník odstriekavame.

5. Keď je dieťa predčasne narodené, alebo choré a nevládze sať. Odmietať sať môže aj dojča, ktoré je ubolené, má upchatý nos, je spavé, má soor, je rozrušené – pomôžeme si odstriekavaním. Obzvlášť pravidelnému odstriekavaniu mlieka je treba venovať zvýšenú pozornosť, pretože keď sa dieťa zotaví, aj po niekoľkých týždňoch uchopí prsník a saje – odstriekavanie je tu dôležité pre udržanie mliekotvorby. Mamička odstriekava aj vtedy, keď je odlúčenie od dieťaťa na krátky alebo dlhší čas z rôznych dôvodov.

6. Keď mamička nemôže dojčiť z akýchkoľvek zdravotných dôvodov, napr. pri plochých bradavkách, pri bolestivých a zdurených bradavkách, pri zablokovanom mliekovode a zápale, pri popraskaných bradavkách, pri užívaní určitých liekov. Mliekovod sa môže zablokovať aj pri poranení prsníka. Mamička sa má upokojiť, uvoľniť, prikladať si teplé obklady a často dojčiť a odstriekavať. Ak sa mamička zdráha dojčiť pre prisilnú bolestivosť bradaviek pri prasklinách, mlieko odstriekava rukou jeden deň a dáva ho dojčaťu lyžičkou – má to byť iba dočasné opatrenie, na druhý deň skúša znova dojčenie.

7.  Mamička môže odstriekavať mlieko aj do zásoby pre obdobie, keď už jej dieťa bude môcť piť. Mlieko treba zakryť a uložiť do chladničky. Neprevárať, aby sa nezničili jeho protiinfekčné faktory, ktoré umožňujú okrem iného aj udržať odstriekané materské mlieko v dobrom čerstvom stave aj dlhšie – baktérie prítomné v mlieku sa nezačnú rozmnožovať najmenej 3 hodiny (aj mimo chladničky). Tri hodiny sa môže materské mlieko uskladňovať pri izbovej teplote, potom sa musí dať do chladničky (najviac na 24 h), alebo vyliať. Materské mlieko je možné uskladňovať i zmrazené. (O odsávaní a skladovaní pre vaše dieťatko sa poraďte s mliečnou bankou, kde leží Vaše bábätko.)

8. Mamička musí prsníkom venovať zvýšenú pozornosť, pri objavení sa týchto príznakov by mala začať odstriekavať:
- Prsník bolí, keď sa zastaví odtok mlieka. Prsník je citlivý, môže (ale nemusí) sa objaviť začervenanie.  
- Upchatý mliekovod – zamedzí sa odtekanie mlieka z niektorej časti prsníka. Len čo však mlieko znova začne odtekať, bolesť povolí. Mlieko preteká v prsníkoch cez systém mliekovodov. Pri upchatí niektorého z nich môže postihnutá oblasť začervenať, prsník je citlivý a bolestivý. Ak sa nezvolí správny liečebný postup, môže vzniknúť zápal.
-Zápal prsníka – mastitída – bolestivý prsník alebo zablokovaný mliekovod môže prerásť do zápalu. Mamička sa cíti ubolená, unavená, zoslabnutá, má zvýšenú teplotu.
 
Ako postupovať?
Pri všetkých troch prípadoch základná starostlivosť je rovnaká: časté dojčenie, striedanie polôh pri dojčení, pokoj, teplé obklady na bolestivé miesta, jemná masáž prsníkov pred dojčením, odstriekavanie prebytočného mlieka, pitie veľa tekutín. Odstriekavať treba začať na nepostihnutej strane, meniť pozície rúk. Keď sa vybaví vylučovací reflex skúšať dojčenie z postihnutého prsníka. Účinná je teplá sprcha alebo kúpeľ s citlivou masážou teplým uterákom alebo mäkkou látkou. Dojčiť a odstriekavať treba hneď po nahriatí prsníkov. Počas liečby antibiotikami treba pokračovať v dojčení a v odstriekavaní aj v prípade infekcie (ak nedostáva mamička také lieky, pri ktorých sa dojčiť neodporúča). Dojčiť sa môže pri matkinej horúčke do 39 °C (keď má mamička vyššiu telesnú teplotu, mlieko sa odstriekava a vylieva). Oddychujúci prsník bez vyprázdňovania stav zhoršuje. Pomáha dojčenie v polohe zhora nadol, matka v predklone nad dieťaťom, alebo futbalové.

Možné príčiny bolesti prsníkov počas uvoľňovania mlieka
    * priveľa mlieka (odporúča sa dojčiť z jedného prsníka, po dojčení nechať mlieko voľne striekať do nádoby)
   * kvasinky v mliekovodoch (vyžaduje návštevu gynekológa)
   * preplnené prsníky (odstriekajte mlieko)
    * presilenie prsných svalov (pomôže čas, vhodná podprsenka, relaxácia; ak ste cvičili, upravte cviky na prsné svaly)
    * poranenie prsníka
    * zápaly prsníkov
    * nesprávne používanie odsávačky
    * nevhodná podprsenka (podprsenka má byť pevná, vo veľmi voľnej podprsenke prsia visia, podprsenka nesmie byť malá – malý obvod, alebo košíčky stláčajú prsia)

Keď mamička musí počítať s dlhšie trvajúcim odstriekavaním, oplatí sa jej vynaložiť čas a energiu na prisvojenie si čo najviac pohodlného spôsobu odstriekavania. Či už je matka hospitalizovaná spolu zo svojim dieťaťom, alebo je prepustená domov, pravidelne prináša odstriekané materské mlieko svojmu dieťaťu na JIRS (jednotka intenzívno resuscitačnej starostlivosti), ÚIS (úsek intermediárnej starostlivosti), nedonosenecké oddelenie.

Po matkinom príchode domov, keď dieťa zostáva v nemocnici, mamička by nemala ľutovať čas na odstriekavanie. Odstriekané mlieko vždy v o niečo väčšom množstve ako je potrebné zasiela svojmu dieťaťu, bez prevárania, v sterilnej dojčenskej fľaši, označenej štítkom (dátum, hodina odstriekania, meno). Zbytok odstriekaného mlieka sa môže zmraziť na neskôr (poraďte sa s mliečnou bankou).

Matka môže mlieko odovzdať do mliečnej banky (do 6. mesiaca po pôrode). Keď mamička začína dojčiť, nech neprestane hneď s odstriekavaním. Môže sa totiž stať, že dieťa je ešte slabé k plnému dojčeniu, vtedy prestať s odstriekavaním vedie k výraznému poklesu množstva materského mlieka. Približne 1 mesiac nech trvá prechodné obdobie, v tomto období sa mamička presvedčí, či jej dieťatko dobre prospieva. Obdobie, počas ktorého je treba odstriekavať mlieko je rôzne, neskôr sa tvorba mlieka prispôsobí potrebám dieťaťa.

Zdroj: http://www.nspnz.sk/neonatal/dojcenie/dojcenie.html
 

Naposledy zmenené štvrtok, 09 marec 2017 08:59


Napíšte komentár

Presvedčte sa prosím, že ste vložili všetky požadované informácie označené hviezdičkou (*) . HTML kód nie je povolený.

Pošlite nám článok

Máte zaujímavé informácie

 

Chcete sa podeliť s informáciami z oblasti rodiny, tehotenstva, výchovy, školstva, bývania, krásy či zdravia?

Prihláste / registrujte sa a pridajte článok na web. Je to pre Vás zložité? Pošlite nám článok mailom na redakcia@rodicom.sk

Ste prihlásený? Pošlite článok.

Rastieme s Hipom

Ako zaradiť tekutiny do detského jedálnička

Ako zaradiť tekutiny do detsk…

Dôsledky nedostatočného príjmu tekutín poznáme sami na sebe. Bolesť hlavy, nízky tlak, problémy s obličkami a hromadenie...

Prev Next