Vytlačiť túto stránku
utorok, 29 júl 2014 20:56

Používanie predložiek v angličtine

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

V angličtine sa niektoré predložky používajú aj na vyjadrenie času aj miesta. Medzi ne patria aj predložky in, on, at. Kedy sa používajú a kedy nie? 

"in" sa používa, keď ide o: rok/mesiac/ročné obdobie/storočie/časť dňa

napr. in September, in winter, in the morning, in the evening,

"on" sa používa, keď ide o: deň/dátum, napr:  on Monday morning, on Friday evening

"at" sa používa, keď ide o: čas/čas jedla/zoskupenie 2-3 dní, napr: at 5 o´clock, at Christmas, at the moment

Pozor!

Predložky času in/on/at nepoužívame pred:

this - Are you going out this evening?

last – We worked in London last summer.

next – They are going out next weekend.

every – I go shopping every Monday.