Veľká a malá násobilka na stiahnutie.
Táto tabuľka má byť braná s rezervou, nakoľko účinok na povrchu nezávisí len na sile zemetrasenia, ale tiež na vzdialenosti od epicentra a na geologických podmienkach v okolí.
Každú fyzikálnu veličinu X vyjadrujeme súčinom jej hodnoty {X} a jednotky (X): X = {X}. (X). V texte sa značky fyzikálnych veličín píšu kurzívou, jednotky sa píšu normálnym písmom, vo všeobecnosti malými, okrem prípadov, keď sú odvodené od vlastných mien…
Ruská abeceda sa píše cyrilikou a nazýva sa azbuka. Znak azbuky či ruské písmeno môžeme napísať pomocou klávesnice, cez ľavý ALT napríklad aj do wordu.
Slnečná sústava je planetárny systém našej hviezdy, známej ako Slnko, kde sa nachádza i naša planéta zem. Okolo Slnka obieha osem doposiaľ nájdených planét, päť trpasličích planét a cez 150 objavených mesiacov. Ďalej aj rôzne planétky, kométy, meteoroidy, atď.
Prahory, starohory, prvohory ... pravek, starovek, stredovek. Prehľad rôznych dôb a ich trvanie od prahor až po modernú dobu. Keďže sa údaje z rôznych zdrojov trochu líšia, berte ich ako orientačné. A vlastne, kto by to potreboval na deň presne…
Teplota tavenia kovov, tavná teplota materiálov.. Nižšie nájdete tabuľku najznámejších kovov či ich zliatin s uvedením teploty topenia, teda teploty, pri ktorom kov mení svoje skupenstvo z pevného na kvapalné.
Najväčší rímska číslica bola M (1000). Najväčšie číslo, ktoré sa vyjadrovalo pomocou rímskych čísel, bolo 3999.
Rôzne odpadky sa rozkladajú rôznom čase. Navyše aj rovnaký materiál sa môže rozkladať oveľa kratší či oveľa dlhší čas, pretože záleží aj na mieste, kde odpad leží. Najviac záleží na vlhkosti, slnečnom svetle a prístupe vzduchu. U organických materiálov tiež…
Všetci sme sa ako deti učili tzv. vybrané slová. Mnohé ešte máme v pamäti, ale čo to vlastne sú vybrané slová? Sú tie slová domáceho pôvodu v slovenčine, v ktorých sa po obojakých spoluhláskach (čiže po b, m, p, r,…

Pošlite nám článok

Máte zaujímavé informácie

 

Chcete sa podeliť s informáciami z oblasti rodiny, tehotenstva, výchovy, školstva, bývania, krásy či zdravia?

Prihláste / registrujte sa a pridajte článok na web. Je to pre Vás zložité? Pošlite nám článok mailom na redakcia@rodicom.sk

Ste prihlásený? Pošlite článok.

Rastieme s Hipom

Prev Next