štvrtok, 19 november 2015 19:46

Problémy so zrakom neobchádzajú ani tých najmenších

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Problémy so zrakom neobchádzajú ani tých najmenších Autor článku

Pohľad na malé dieťa s miniatúrnymi okuliarikmi môže byť rozkošný, no súčasne nás trochu pichne pri srdci, pretože tušíme, že nebude dlho trvať a dieťa môže v škole čeliť posmeškom od spolužiakov. Tejto myšlienke sa neubránime najmä vtedy, ak sme si niečím podobným prešli sami.

 

Včasné zachytenie poruchy zraku má cenu zlata

Možno neviete, že binokulárne videnie nie je vrodené. Vyvíja sa od narodenia až do jedného roku veku dieťaťa a k upevneniu a zdokonaleniu tohto videnia dochádza do 6. až 8. roka. Stav zrakových funkcií má významný vplyv na intelektuálny vývoj dieťaťa. Včasné zachytenie, optimálna korekcia a liečba zrakovej poruchy sú dôležitým predpokladom správneho intelektuálneho vývoja dieťaťa, ktorý podmieňuje aj jeho uplatnenie v dospelosti.

Dôležitou metódou prevencie je včasný skríning refrakčných vád v detskom veku. Štúdia uskutočnená priamo na Slovensku poukázala na vysoký výskyt porúch zraku už u detí predškolského veku a na ich nedostatočný záchyt pri preventívnych pediatrických prehliadkach. Pozoruhodné je, že deti, u ktorých sa pri štúdii zistila porucha zraku, boli síce odoslané na vyšetrenie do špecializovanej detskej očnej ambulancie, no lekára napokon navštívila iba polovica z nich.

Je preto nesmierne dôležité zvyšovať osvetu medzi rodičmi a zlepšiť účinnosť skríningu spoluprácou s učiteľkami v materských škôlkach. V minulosti sa na skríningu refrakčných porúch v detskom veku podieľali ortoptické sestry z detských očných ambulancií, v súčasnosti táto činnosť zostáva na pleciach pediatra.

Medzi najčastejšie očné chyby u detí patrí krátkozrakosť, ďalekozrakosť, astigmatizmus, ale aj tupozrakosť a škuľavosť. U detí sa refrakčné chyby korigujú rôznymi optickými pomôckami, okuliarmi a od určitého veku aj kontaktnými šošovkami. Existuje však aj ďalšia alternatíva: laserová operácia očí.

Laserová operácia očí: počkať až do dospelosti?

Laserová operácia očí u detí bola v minulosti úplné tabu. Hranica 18 rokov sa vytýčila z dôvodu obáv, či dieťa vôbec dokáže spolupracovať s lekárom a či operáciu zvládne. Čakalo sa tiež na ukončenie vývoja a ustálenie očnej chyby. Názory na túto háklivú tému sa menia: súčasné metódy sa síce považujú za také bezpečné a šetrné, že sa odporúčajú aj deťom, no stále ide o pomerne kontroverznú tému, ku ktorej by mali lekári i rodičia pristupovať s maximálnou obozretnosťou a rozvahou.

V záujme vyššie zmienenej osvety si na tomto mieste objasníme základné pojmy.

Škúlenie je stav, pri ktorom postavenie očí nie je paralelné. Jedno oko hľadí priamo a druhé sa uchyľuje. Poznáme dynamický strabizmus (škúlenie), ktorý vzniká poruchou vývoja videnia, najčastejšie pri nekorigovanej refrakčnej poruche. Pohyblivosť očí je neporušená a bez liečby vedie k vzniku tupozrakosti. Paralytický strabizmus je menej častý, prejavuje sa dvojitým videním a za jeho vznikom stojí poškodenie okohybných nervov a svalov. Liečba škúlenia je vždy komplexná. Je časovo náročná a základnou podmienkou jej úspechu je včasné začatie liečby. Ak sa rodičom na pohľade ich dieťatka niečo nepozdáva, nemusia sa ľakať priskoro, existuje totiž aj kategória zdanlivého škúlenia Klamlivý dojem môže spôsobovať málo vyvinutý koreň nosa alebo blízko postavené oči. 

Krátkozrakosť je refrakčná porucha, pri ktorej ostrý obraz pozorovaného predmetu vzniká pred sietnicou. Aby sa na sietnicu dostal ostrý obraz, je potrebná korekcia rozptylnou šošovkou (takzvanými mínuskami). Dieťa bez okuliarov vidí lepšie predmety v krátkej vzdialenosti od seba. Krátkozrakosť sa často týka nedonesených detí.

Pri ďalekozrakosti ostrý obraz pozorovaného predmetu vzniká za sietnicou a je potrebná korekcia spojnou šošovkou (takzvanými pluskami). Dieťa bez okuliarov vidí lepšie predmety vo väčšej vzdialenosti. Ďalekozrakosť je najčastejšou refrakčnou chybou u detí do 10 rokov. U všetkých novorodencov narodených v termíne sa pozoruje mierna ďalekozrakosť, ktorá počas prvých rokov života vymizne. U detí starších ako jeden rok je nevyhnutná korekcia, pretože hrozí vývoj škúlenia a tupozrakosti.

Tupozrakosť znamená zníženie videnia, ktoré sa nedá korigovať okuliarmi. Zraková ostrosť sa pohybuje v rozpätí medzi normálnym videním a slepotou. Často sa zistí až u detí až v školskom veku: vtedy už tupozrakosť zostáva trvalá a a môže byť príčinou spomaleného intelektuálneho vývoja. Liečba tupozrakosti je najúčinnejšia do veku 7 rokov, včasný záchyt refrakčnej chyby alebo škúlenia v predškolskom veku má mimoriadny význam.

Nerovnomerná lomivosť (astigmatizmus) je refrakčná porucha, pri ktorej je lomivosť oka rozdielna v dvoch na seba kolmých meridiánoch. Pri astigmatizme sa korekcia realizuje pomocou torickej šošovky, pri ktorej sa určuje nielen hodnota dioptrie, ale aj orientácia osi. Dieťa bez okuliarov vidí rozmazane v určitom smere: bodku vidí ako čiarku, kružnicu ako elipsu a okolo písmen môže vidieť tiene.

Detským očkám sa, bohužiaľ, nevyhýbajú ani oveľa závažnejšie ochorenia onkologického charakteru, napr. retinomblastóm. Predčasne narodené detičky zase trpia retinopatiou: rodia sa totiž s nedozretým systémom očných štruktúr a pri kontakte so svetlom a kyslíkom sa poškodzuje sietnica. Hrozí aj úplná slepota.

Pozorujte a neváhajte

Ak sa vaše dieťa sťažuje na bolesti hlavy a očí alebo keď žmúri, zbystrite pozornosť. Otáľať s návštevou odborníka sa nevypláca. Rutinné vyšetrenie u očného lekára je úplne bezbolestné a napríklad z rozkvapkania oka atropínom nebývajú neposedné deti nadšené, ale bez problémov ho zvládnu.

 Napíšte komentár

Presvedčte sa prosím, že ste vložili všetky požadované informácie označené hviezdičkou (*) . HTML kód nie je povolený.

Pošlite nám článok

Máte zaujímavé informácie

 

Chcete sa podeliť s informáciami z oblasti rodiny, tehotenstva, výchovy, školstva, bývania, krásy či zdravia?

Prihláste / registrujte sa a pridajte článok na web. Je to pre Vás zložité? Pošlite nám článok mailom na redakcia@rodicom.sk

Ste prihlásený? Pošlite článok.

Rastieme s Hipom